De Zusters van de Choorstraat maken het komende jaar langzaam plaats voor 21 zorgappartementen in het klooster in hartje Den Bosch. De medewerkers van de congregatie komen in dienst bij Vivent en blijven zorgen voor de zusters in het Moederhuis. Donderdag 30 november zijn hiervoor overeenkomsten ondertekend met Vivent. Een woonvleugel van de huidige locatie van de zusters, Papenhulst 5, transformeert het komende jaar tot zorgappartementen voor mensen met een kleine beurs. Vivent gaat de zorg leveren. De wens van de zusters wordt hiermee vervuld.

 

De Congregatie Dochters van Maria en Joseph (DMJ), beter bekend als de Zusters van de Choorstraat, zijn blij met de overeenkomst. De 21 zusters zijn door hun hoge leeftijd steeds meer een zorgorganisatie geworden. Ze kunnen de organisatievoering en inspanning die dat kost bijna niet meer waarmaken. Daarom zijn ze in de regio Den Bosch op zoek gegaan naar een partij die ze hierin kan ondersteunen en hun werkorganisatie, met daarin 60 medewerkers, wil overnemen.
Vanuit deze wens en de gesprekken die gevoerd zijn is Vivent als de zorgorganisatie naar voren gekomen die het best aansluit bij de wensen en behoefte van DMJ. De zusters kozen ervoor de appartementen te gunnen aan mensen met een zorgbehoefte en een smalle beurs. De overste van de Nederlandse Communiteit DMJ zuster Veronica Wahyu Triningsih zegt hierover: “Wij zijn dankbaar, want ook al kunnen de zusters buiten het klooster geen liefdewerken meer verrichten, liefdewerken voor de mensen met een smalle beurs kunnen worden voorgezet door een goede samenwerking met Vivent.”

 

Zorgappartementen

Op de prachtige groene locatie in het centrum van de stad worden 21 appartementen in de vleugel aan de Papenhulst het komende jaar vrijgemaakt en aangepast tot zorgwoningen. De ruimte ontstaat doordat de zusters zich allemaal in één vleugel vestigen, waardoor één vleugel vrijkomt.

De appartementen bieden mensen met een zorgbehoefte de mogelijkheid om zelfstandig te wonen. Met of zonder partner, op basis van een huurcontract. Elke bewoner heeft de privacy en rust van een eigen appartement, met de mogelijkheid zijn of haar eigen leven vorm te geven. Met de benodigde zorg (op de achtergrond) aanwezig. Er komt een gezamenlijke ruimte waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen eten.
Alleen mensen met een zogenaamde Wlz-indicatie komen in aanmerking om er te wonen. Het gaat om stellen of echtparen waarvan een partner een hoge zorgvraag heeft en behoefte aan intensieve begeleiding en verzorging. Naar verwachting kunnen vanaf 1 januari 2025 de eerste mensen er gaan wonen.
De medewerkers van DMJ komen per 1 januari 2024 in dienst bij Vivent en blijven de zorg verlenen voor de 21 zusters die in het moederhuis wonen.

 

Thuis als het kan

De woonvorm die gerealiseerd wordt heet ‘geclusterd VPT’. Dit houdt in dat cliënten bij elkaar wonen in één woonvorm en allemaal VPT-zorg ontvangen. VPT betekent Volledig Pakket Thuis en biedt een volledig pakket aan zorg en ondersteuning, gericht op de behoefte en het welzijn van de bewoner. Het bestaat bijvoorbeeld uit persoonlijke verzorging, hulp bij het huishouden, verpleging en de verzorging van maaltijden.

 

De zorg kan ook bestaan uit ondersteuning bij het verzorgen van de was, alarmering of logeeropvang.

Deze manier van wonen komt steeds vaker voor in Nederland en is een passend antwoord op de behoefte van mensen met een zorgbehoefte om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen. Vivent heeft de kennis en expertise in huis om deze VPT-zorg te leveren. Vivent bestuurder Pieter Hermsen over de samenwerking: “We zijn er trots op dat de keus van de zusters op ons is gevallen. En we hebben de overtuiging dat wij dit met onze jarenlange ervaring in de wijkverpleging, zorg thuis en zorg in onze woonzorgcentra, uitstekend kunnen bieden. Een kolfje naar onze hand.”