Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. In de wet staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Als een verhuurder zich niet aan de regels houdt, kunt u dat vanaf nu bij ons melden. We lanceren daarvoor per 1 december een meldpunt. U kunt daar misstanden in de particuliere verhuur melden. Melden is kosteloos en mag anoniem.

De Wet goed verhuurderschap en het bijbehorende meldpunt is er om ongewenste verhuurpraktijken tegen te gaan. Daarmee worden woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten beter beschermd. De gemeente krijgt meer mogelijkheden om op te treden tegen verhuurders die de wet overtreden.

Zo moeten verhuurders discriminatie en intimidatie voorkomen en tegengaan. Ook geldt een maximum waarborgsom en mogen er geen onredelijke servicekosten worden gevraagd. Verder moet de huurovereenkomst op schrift staan. En de huurder moet zijn geïnformeerd over rechten en plichten. Voor bemiddelaars geldt een verbod op het vragen van dubbele bemiddelingskosten.

Meer informatie over het meldpunt lees je op de pagina Wet goed verhuurderschap. Het meldpunt is beschikbaar voor huurders van particuliere woningen. (kandidaat)Huurders met klachten over woningcorporaties kunnen terecht bij de klachtencommissie waarbij hun woningbouwcorporatie is aangesloten.