Maliskamp, 70-er jaren van de vorige eeuw. In een kleine ruimte van Ons Trefpunt komt de Maliskampse jeugd wekelijks bijeen. Voor 2 kwartjes contributie per week is men lid van de Katholieke Werkende Jeugd Afdeling Maliskamp.

De avonden worden gevuld met spelletjes, biljarten, kaarten en een pilsje drinken, maar ook met gesprekken over de problematiek van de jongeren van toen. Af en toe op bezoek bij een KWJ afdeling uit een naburig dorp, maar ook bouwden de KWJ-leden het allereerste dierenverblijf en de omheining in de toenmalige pastorietuin.

Vandaag de dag is dit nog altijd de plek van het dierenparkje. Voor de nachtmis en de missen op 1e kerstdag werden de honderden theelichtjes in de kerk aangestoken en weer gedoofd door leden van de KWJ. Met z’n allen naar de nachtmis en na afloop gezamenlijk aan de koffietafel met worstenbroodjes in het clubhuis. Tijdens de Koninginnedagfeesten vervulden de KWJ leden ook vaak een rol met de organisatie van speurtochten en spelletjes.

Op zondagmiddag werden onder de naam ‘Soos Power Flower’ gezellige middagen georganiseerd met muziek afkomstig van een oude pick-up die vanwege de drukte vaak nauwelijks nog te horen was.  Hoe je het ook wend of keert, de soos middagen, KWJ Maliskamp en haar voorgangers KAJ en VKAJ vervulden een belangrijke rol in het leven van de jeugdige oud-Maliskampers van pakweg 50 jaar geleden.

Een aantal oud (bestuurs-) leden heeft recent de koppen weer eens bij elkaar gestoken en hebben het plan gelanceerd om een reünie te organiseren voor alle oud-leden en bezoekers van de soos middagen. Ook alle overige oud-Maliskampers die de KWJ een warm hart toedragen zijn van harte welkom op zondagmiddag 3 maart a.s. in de kantine van vv Maliskamp. Voor meer informatie kun je terecht op de nieuw opgerichte tijdelijke Facebook pagina van KWJ Maliskamp. Aanmelden graag middels een e-mail aan Maliskamp@moos.cc