Op zondag 21  januari wordt op Begraafplaats & Crematorium Rosmalen (Oude Baan Oost 170)

weer een Lichtjesavond georganiseerd. Barbershopkoor Duketown Ladies verleent haar medewerking en gaat liederen zingen, passend in de warme en intieme sfeer. Van 17.00-19.00 uur is het terrein sfeervol verlicht met kaarsen en fakkels. Nabestaanden krijgen de gelegenheid een kaars te branden als een mooie herinnering aan hun dierbaren.

Lichtjesavond

Coöperatie DELA organiseert jaarlijks een Lichtjesavond, dit jaar op 21 januari op 40 locaties

in Nederland. DELA wil alle bezoekers tijd en ruimte geven hun dierbare rustig te gedenken.

Op www.dela.nl kunt u zich hiervoor aanmelden en een candlebag aanvragen. Bezoekers krijgen een warm drankje aangeboden.

 

Barbershopkoor Duketown Ladies

Barbershopkoor Duketown Ladies uit ‘s-Hertogenbosch is een enthousiaste groep dames die het barbershop zingen een eigentijdse en kleurrijke invulling geeft. Barbershop is een vorm van close harmony met makkelijk in het gehoor liggende liedjes, voornamelijk in het Engels en Nederlands   met speciale arrangementen en choreografie. Er wordt 4-stemmig a capella gezongen.

Het koor is opgericht in 2009 en bestaat uit 30 leden.