In de polder tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch werken de beide gemeenten samen aan een plan voor windmolens. Bij het tot stand brengen van een windmolenpark zijn er vaak veel ideeën, zorgen, kansen en belemmeringen. Er is intensief gesproken met omwonenden en belangengroepen, online feedback gevraagd en milieu- en ontwerponderzoek gedaan. Nu presenteren gemeenten het concept Voorkeursalternatief; het best passende plan voor windmolens in de polder. Dit plan gaat samen met aanvullingen vanuit de omgeving naar de gemeenteraden. Wat wilt u nog meegeven?

Waarom een windmolenpark?

Gemeenten Oss en ‘s-Hertogenbosch zetten in op betaalbare en duurzame energie voor iedereen. Met windenergie in de regio kan in één klap een grote stap gemaakt worden. De polder tussen ‘s-Hertogenbosch en Oss blijkt hiervoor een goede plek te zijn.

Mike van der Geld, wethouder ‘s-Hertogenbosch: “Ik vind het belangrijk dat we verantwoordelijkheid nemen voor toekomstige generaties en stappen zetten om onze energie duurzaam op te wekken met windmolens. Dit vraagt om een zorgvuldig proces met mensen en partijen uit de omgeving. We willen horen wat u als inwoner hierover denkt. Ook al liggen meningen soms uiteen. Als gemeente zijn we er juist om de lastige en ingewikkelde dilemma’s op te lossen, en een afweging te maken tussen alle belangen. Voor de toekomst. We zetten nu een volgende stap door te benoemen op welke plek windmolens kunnen komen in de Duurzame Polder. In ‘s-Hertogenbosch gaat het om 14 tot 16 windmolens. Dit sluit aan de wens van de gemeenteraad.”

Kees van Geffen, wethouder gemeente Oss: “We hebben een zorgvuldig proces doorlopen. We hebben uitgebreid gesproken met beide gemeenteraden, omwonenden, organisaties en belangenpartijen. Op basis daarvan kunnen we een concept van het Voorkeursalternatief presenteren, dat op de best mogelijke manier past binnen de opdracht die we van onze beide gemeenteraden kregen.”

Hoeveel windmolens op welke plek?

Het voorstel gaat over de polder tussen Rosmalen (Groote Wielen), Kruisstraat, Heeseind, Nuland, Geffen, Oss, Lithoijen, Lith en Maren-Kessel. In het voorstel ziet u het gebied waar de windmolens het beste lijken te passen nu alle ideeën, zorgen, kansen, belemmeringen en onderzoeken voor het gebied bij elkaar zijn gebracht. Onder en boven de Hertogswetering die door de polder stroomt. En rond de gemeentegrens van Oss en ‘s-Hertogenbosch. Door deze keuze wordt waardevolle natuur in het noordwesten ontzien. In ‘s-Hertogenbosch lijken 14 tot 16 windmolens op minimaal 1 km van de bebouwde kom mogelijk. In Oss maximaal 8 tot 9 windmolens op 2 km van de bebouwde kom. De windmolens worden in een compacte groep geplaatst. Dat is rustiger en mooier als je het landschap inkijkt. Bovendien was dit een wens die terugkwam uit eerdere inbreng van inwoners.

Wat zijn de vervolgstappen?

In maart 2024 wordt het voorstel in de gemeenteraden van Oss en ‘s-Hertogenbosch besproken. Het plan wordt daarna aangescherpt en is nog voor de zomer in te zien. Eind 2024 nemen de gemeenteraden een besluit. Daarna kunnen initiatiefnemers aan de slag met concrete plannen.