Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst ‘Bossche Booost’ op woensdag 17 januari werd door VNO-NCW Brabant Zeeland en de gemeente ‘s-Hertogenbosch de Ondernemersprijs ‘s-Hertogenbosch uitgereikt aan Marc Hoedemakers, scheidend voorzitter van VNO-NCW Brabant Zeeland. Dat gebeurde door wethouder Economische Zaken Ralph Geers van ‘s-Hertogenbosch.

De Nieuwjaarsbijeenkomst werd gehouden in de HAS Green Academy.

Marc Hoedemakers is negen jaar voorzitter van VNO-NCW ‘s-Hertogenbosch geweest. Hij was initiator van twee grote onderzoeken over de toekomst van Den Bosch (‘De Economische Kracht van ‘s-Hertogenbosch’ en ‘Den Bosch 2030’) en gaf leiding aan bestuur en verschillende in- en externe werkgroepen. Marc Hoedemakers was ruim 12 jaar lid van de werkgroep Ruimtelijke Ordening en Economische zaken, waarvan hij de eerste jaren ook voorzitter was. Voordat hij voorzitter werd van VNO-NCW is Marc vanaf de oprichting bestuurslid geweest van bedrijvenvereniging vRO, Rosmalen. Hiervan was hij ruim 12 jaar voorzitter.

Marc Hoedemakers heeft vanuit belangrijke dossierkennis het algemene ondernemersbelang in onze gemeente goed en scherp voor ogen gehad. Hij heeft zich over een reeks van jaren op een breed front met succes – ook vrijwillig – ingezet voor sociaaleconomische en culturele ontwikkelingen binnen de gemeente. Vanuit zijn voorzitterschap voor VNO-NCW werd zijn stevige inbreng om ondernemend

‘s-Hertogenbosch in relatie tot de stad / gemeente ‘s-Hertogenbosch verder te helpen breed gewaardeerd. De toekenning van de Ondernemersprijs ‘s-Hertogenbosch toont de waardering voor die brede inzet.

Ondernemersprijs

De Ondernemersprijs ‘s-Hertogenbosch is in nauwe samenspraak met het georganiseerd bedrijfsleven in ‘s-Hertogenbosch – thans vertegenwoordigd door VNO-NCW Brabant Zeeland – in 2000 ingesteld, om ondernemers die van grote waarde zijn (geweest) voor de sociaal economische dynamiek van de stad op een bijzondere wijze te eren. De ondernemersprijs ‘s-Hertogenbosch – een kunstwerk en oorkonde – is sinds 2000 toegekend aan Jan van Vroenhoven (voorzitter SBB), Clemens Bolhaar (vicevoorzitter van Bedrijvenoverleg ‘s-Hertogenbosch), Tiny Bertrums (voorzitter Hartje ‘s-Hertogenbosch), Hans Cox (voorzitter BZW ‘s-Hertogenbosch) en Marc Bozon (voorzitter regionaal business netwerk Hermes).