Namens Brabants Heem wordt door het bestuur van de Heemkundekring Rosmalen het zilveren draaginsigne van Brabants Heem postuum aan Gerrit Mol uitgereikt.

Dit zal plaatsvinden tijdens de ´Vrijwilligersavond’ van de heemkundekring, die op dinsdag  30 januari om 19.30 uur zal worden gehouden in het ´Parochiecentrum Parochie H. Maria´, Rodenborchweg 2 te Rosmalen.

Brabants Heem heeft de verdiensten van Gerrit Mol als volgt onder woorden gebracht:

•          Als blijk van waardering voor zijn grote aandeel in de beoefening van van de heemkunde, voor zijn toewijding en het enthousiasme waarmee hij zich heeft ingezet voor de “Rosmalla”, het verenigingsblad van de kring, en met name als lid van de redactie sinds 2005 en als hoofdredacteur sinds 2018, voor het nauwgezet bijhouden van het register van de website; als begenadigd schrijver van een groot aantal artikelen over de geschiedenis van Rosmalen, door zijn inzet voor het behoud van de Laurentiuskerk, dit alles in het bijzonder op lokaal als ook op regionaal gebied, en voor Brabants Heem in het algemeen.