Per 1 maart 2024 wordt Diny van der Vleuten de medebestuurder van zorgorganisatie Vivent. Samen met de huidige bestuurder Pieter Hermsen vormt zij vanaf dat moment het dagelijkse bestuur. Vivent neemt hiermee afscheid van de structuur met 1 bestuurder en 2 zorgdirecteuren.

Diny van der Vleuten (1980) startte haar carrière als HBO-verpleegkundige. Daaropvolgend deed ze ruime leidinggevende ervaring op, zowel in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking als in de VVT- sector (verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg/wijkverpleging).

De afgelopen jaren was ze naast directeur bij Vivent ook toezichthouder in de zorg. Diny van der Vleuten is getrouwd en woont in Waalre. Ze kijkt ernaar uit om als bestuurder verder te bouwen aan een toekomstbestendig Vivent en met samenwerkingspartners de zorg voor morgen vorm te geven.