Op het oude Weener XL terrein wil het college een nieuwe woonbuurt met verschillende soorten woningen realiseren. De nadruk ligt daarbij op betaalbaarheid en leefbaarheid. We gaan voor 30% sociale huurwoningen, 30% huurwoningen voor de middenhuur, 20% betaalbare koopwoningen en 20% dure koopwoningen. In totaal gaat het om 470 tot 480 appartementen. Met daaromheen veel groen en water.

Samenwerking voor meer sociale woningen

De gemeente slaat de handen ineen met BrabantWonen. Samen hebben we afspraken gemaakt over  de woningen die we in dit gebied willen bouwen. Mede door deze samenwerking kunnen we onze ambitie voor deze nieuw buurt waarmaken.

Oog voor de omgeving

Er is volop aandacht voor een fijne buurt met ruimte voor groen en water. We willen ervoor zorgen dat we de geluidsoverlast van het spoor verminderen. Daarvoor onderzoeken we de bouw van een geluidswerende parkeergarage, die langs het spoor zou moeten komen.

Ook pakken we het verkeersknooppunt Zandzuigerstraat/Orthen aan. Vooral de toegankelijkheid van deze nieuwe buurt en Orthen-Links en het voorkomen van sluipverkeer zijn daarbij belangrijk. We kiezen er dus voor om niet alleen woningen te bouwen. We kijken ook naar de hele omgeving en het verkeer.

Inloopbijeenkomst

We hebben een eerste schets van het gebied gemaakt. In de impressie is te zien hoe we denken dat we de woningen in het gebied kunnen bouwen. Ook is te zien waar de ruimte voor groen en water is. En hoe we het gebied willen ontsluiten.We organiseren we op donderdag 7 maart een inloopbijeenkomst voor iedereen de geïnteresseerd is.

We lichten deze schets, onze uitgangspunten en ideeën voor het gebied toe. Bezoekers kunnen vragen stellen en hun mening geven over verschillende thema’s. Denk aan bereikbaarheid, parkeren, inrichting van het groen  en indeling van het gebied.