Op dinsdag 20 en woensdag 21 februari ontvangen de meeste inwoners en bedrijven het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voor 2024. Op dit biljet staan onder andere de WOZ-beschikking, de onroerende-zaakbelasting, rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Waarom een aanslag?

Alle inwoners van ’s-Hertogenbosch betalen gemeentelijke belastingen. U betaalt ook als u een bedrijf of pand in eigendom hebt, of gebruik maakt van een bedrijfspand. De gemeente gebruikt de belastingopbrengsten onder andere voor de voorzieningen in de stad.

WOZ-waarde en WOZ-beschikking

De gemeente moet elk jaar een nieuwe waarde vaststellen voor alle panden in de gemeente. De gemeente informeert de belanghebbende(n) van het pand over deze WOZ-waarde met een WOZ-beschikking op het aanslagbiljet. Bent u op zoek naar informatie over de WOZ-waarde? Ga dan naar de pagina WOZ/OZB en taxatieverslag.

Hier vindt u o.a.:

Het taxatieverslag met de onderbouwing van de WOZ-waarde van uw woning.

Informatie over taxatiemethodiek waar we uitleggen hoe we de WOZ-waardes bepalen.

Korte video’s waarin we de belangrijkste zaken over de WOZ op een eenvoudige manier uitleggen.

De WOZ-waardes van alle woningen zijn openbaar. U kunt deze inzien op de website van het WOZ-waardeloket.

WOZ-waarde niet juist?

Vindt u de WOZ-waarde niet juist of hebt u vragen over de waarde? Wij bespreken dit graag met u. Vul hiervoor het contactformulier in. Een van onze taxateurs neemt dan binnen 4 weken contact met u op. De taxateur beantwoordt uw vragen en blijkt de waarde onjuist, dan past hij/zij deze aan.

Kunnen wij u op die manier niet helpen? Dan kunt u alsnog bezwaar maken. Op uw verzoek zetten wij uw contactformulier eenvoudig om naar een formulier bezwaar of u dient zelf een bezwaarschrift in.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen? Dan kunt u bezwaar maken. Hoe u dit doet, leest u op de pagina Bezwaar gemeentelijke belastingen.

Betaling

Een vraag over het betalen van uw aanslag? Of wilt u via automatische incasso betalen? Op de pagina Betalen gemeentelijke belastingen leest u meer.

Kwijtschelding

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? En kunt u de aanslag niet betalen? Vraag dan kwijtschelding aan. Krijgt u kwijtschelding? Dan hoeft u de aanslag (gedeeltelijk) niet te betalen. Op de pagina Kwijtschelding gemeentelijke belastingen leest u meer.