De Alphacursus gaat in op belangrijke levensvragen en vragen over het christelijke geloof. Bij deze cursus zijn mensen van elk geloof en niet-gelovigen welkom. De eerste bijeenkomst vindt plaats op    8 maart in het Parochiecentrum in Rosmalen.

Bij Alpha ga je met elkaar in gesprek over de centrale onderwerpen van het christelijk geloof, zoals: ‘Wie is God?’ ‘Wie is Jezus?’ ‘Wat is bidden?’ ‘Waarom is er zoveel lijden in de wereld?’

Tijdens een tiental interactieve en gezellige bijeenkomsten met maaltijd ontdek je samen met anderen wat het christelijke geloof inhoudt. Daarbij worden de belangrijke levensvragen als uitgangspunt gebruikt en heeft iedereen een stem, ongeacht wat diegene gelooft of niet. Iedereen is welkom en iedere inbreng is van waarde.  

Opzet Alphacursus

Na de maaltijd volgt er een korte inleiding over het onderwerp van de avond. Daarna bespreken we dat onderwerp. Daarbij gaat het om het delen van jouw eigen ervaringen en jezelf openstellen voor de perspectieven van anderen. “De vraag: ‘Wat resoneert voor jou?’ staat centraal in de Alphacursus, niet: ‘geloof jij dit specifieke uitganspunt van het christelijke geloof?’” aldus diaken René de Weerd die de cursus zal leiden. “Zo’n 70 procent van Alphacursusisten is atheïst: wat je ook gelooft, religie is geen drempel of voorwaarde voor de cursus.  Bovenal moet Alpha een plaats zijn waar een gemeenschap ontstaat waar de belangrijke levensvragen centraal staan, met de christelijke visie daarop als uitgangspunt: Alpha is een geloofservaring, geen geloofsleer, met goede of foute antwoorden. We willen dat iedereen er iets van mee kan nemen en het is alleen maar mooi meegenomen als je daardoor meer in contact komt met het christelijk geloof. Mocht dat het geval zijn, dan kan je na de Alphacursus altijd nog een vervolgtraject volgen.”

Data Alphabijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden op vrijdagavond plaats. Op 8 maart de introductiebijeenkomst met inloop met koffie of thee vanaf 19.30 uur. De avond duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Andere dagen starten de bijeenkomsten met een gezamenlijke maaltijd, vanaf 18.30 uur.

De Alphacursus wordt gehouden in het Parochiecentrum, Rodenborchweg 2 in Rosmalen op 8, 15    en 22 maart, op 5,19, 26 in april, op 24 en 31 mei en op  7, 14 en 21 juni. Zaterdag 18 mei is er de bijeenkomst overdag van 10.00 uur – 16.00 uur.

Meer informatie en aanmelden

Inschrijven kan via secretariaat@parochiemaria.nl  

Of kom eerst naar de introductiebijeenkomst op 8 maart om te zien of Alpha iets voor je is.  Voor meer informatie: parochiemaria.nl/alphacursus/