De weg in zorgland vinden naar herstel na revalidatie

Arjan Kranen van Tolbrug Specialistische Revalidatie en Akkie de Rouw van Mantelzorg Farent zullen tijdens deze avond uitleg geven over de weg in (mantel)zorgland na de revalidatie. Ze bespreken het Nederlandse zorgstelsel, inclusief de zorg die onder de WMO, de Zorgverzekeringswet en/of de Wet Langdurige Zorg (WLZ) valt. Daarnaast komen ook andere regelingen en voorzieningen aan bod, zoals vervoer, dagbesteding en mantelzorgondersteuning.

Deze avond, voor mensen met hersenletsel en hun naaste(n), wordt gehouden bij Activiteitencentrum Duinendaal, Eerste Rompert 5, ’s-Hertogenbosch.

Inloop vanaf 19.00 uur, start avond 19.30 uur en einde 21.00 uur.