In ’s-Hertogenbosch hebben we ruim 10 km2 openbaar groen. Ongeveer 8 km2 daarvan is gras (ruw gras en gazon). “Groen brengt niet alleen sfeer, maar is ook belangrijk voor onze omgeving”, licht wethouder Ralph Geers toe. “Het maakt de buurt beter bestand tegen klimaatverandering en zorgt voor meer biodiversiteit. Om de biodiversiteit te versterken beheren wij het openbaar groen zoveel mogelijk ecologisch en duurzaam. We passen ons beheer hierop dit maaiseizoen verder aan. De keuze voor langer gras is daar een voorbeeld van.”

Gevarieerd gras met wilde bloemen en kruiden

Het gras in onze gemeente bestaat voor het grootste gedeelte uit ruw gras. Dit is langer gras waarin vaak diverse wilde bloemen en kruiden groeien. Ruw gras vormt een natuurvriendelijker leefgebied voor diverse planten en dieren. Het trekt allerlei insecten, bijen, vlinders, kleine zoogdieren en bodemleven aan. Zij vinden hier voedsel en schuilplekken en kunnen er overwinteren.

Daarnaast helpt ruw gras ook bij het opvangen van regenwater en daarmee het verminderen van wateroverlast, vooral bij zware regenbuien. Ook is ruw gras beter bestand tegen hitte en droogte.

Ruimte voor meer natuur

Daar waar het kan, vormen we gazon om naar ruw gras. Vorig jaar hadden we al zo’n 5 km² ruw gras in onze gemeente. Daar komt nog eens 1 km² toe. Dit is vergelijkbaar met de oppervlakte van 200 voetbalvelden. Voorheen was dit kort gras (gazon).

Gazon op specifieke plekken

Dat is niet overal mogelijk, denk aan sport- en speelvoorzieningen, hondenuitlaatroutes, evenemententerreinen en verkeerspunten. Daar kiezen we bewust voor gazon. In het groeiseizoen (maart – november) houden we het gazon kort.

Meer weten? Kijk op de pagina Maaibeleid.