De vijf Amerikaanse aandeelhouders van FC Den Bosch verkopen hun aandelen. Deze aandelen en alle bijbehorende verplichtingen, worden overgenomen door vier nieuwe partijen.

De afgelopen maanden waren bestaande aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en directie van de Bossche betaaldvoetbalorganisatie op zoek naar nieuwe opportuniteiten en/of potentiële investeerders voor meer continuïteit in de bedrijfsvoering van de club.

De samenwerking met de Amerikaanse mede-eigenaren is niet geworden wat partijen ervan hadden verwacht. Een aantal van hen kwam haar financiële verplichtingen ook niet meer na. Dit, en het gebrek aan vertrouwen dat hier in de toekomst verbetering in zou komen, maakte dat FC Den Bosch uitkeek naar nieuwe partners.

FC Den Bosch bedankt de Amerikaanse aandeelhouders voor hun investeringen in de club en voor het herstellen van het financiële evenwicht in 2021, toen de club in haar voortbestaan werd bedreigd.

Dank is FC Den Bosch ook verschuldigd aan Chien Lee, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij het vinden van een oplossing.

FC Den Bosch heeft het bureau Licentiezaken betaald voetbal van de KNVB inmiddels op de hoogte gebracht van de gewenste wijzigingen, waarbij geen van de nieuwe aandeelhouders een belang van 25 procent of meer verkrijgt. Forza FC Den Bosch, de groep van lokale aandeelhouders, behoudt aandelen. Het gouden prioriteitsaandeel, waarmee onder andere de naam, clubkleuren, clubcultuur en vestigingsplaats gewaarborgd zijn, blijft eigendom van Stichting Behoud Betaald Voetbal ’s-Hertogenbosch.

De complexe samenwerking met een deel van de Amerikaanse aandeelhouders heeft voor veel onrust in- en rondom de club gezorgd. Aan die onrust maakt FC Den Bosch nu een einde door de op handen zijnde verandering in de aandeelhoudersstructuur alvast aan te kondigen. Zodra alle formaliteiten zijn afgerond presenteren de nieuwe aandeelhouders zich met hun plannen aan het Bossche publiek en de media.