Linc naar Zorg is een organisatie die jongeren begeleidt op weg naar zelfstandig wonen op tijdelijke basis en de studio’s die voor hen in aanbouw zijn door Hoedemakers bouw en ontwikkeling, worden ‘tussen de buren’ gebouwd, die ook aanwezig waren bij de viering van het bereiken van het hoogste punt, waar de eerste contacten werden gelegd tussen buren en enkele toekomstige bewoners.

Terwijl binnen de muren van de in aanbouw project hard gewerkt wordt om de 37 studio’s klaar te krijgen, heeft ondergetekende een mooi beeld gegeven van hoe de bouw eruit ziet van diverse kanten en dan ziet men pas goed dat er ‘tussen de buren’ gebouwd wordt.

Tekst en foto’s Ted van der Loo