De openbare ruimte van ’s-Hertogenbosch bestaat uit verschillende onderdelen. Zo zijn er 85.000 bomen, 8.800.00 m2 aan wegen en verharding, 30.500 lichtmasten, 820.000 meter riool en ruim 5.000 stuks straatmeubilair (afvalbakken, fietsrekken en bankjes).

Al deze dingen samen zijn maar liefst 1.4 miljard euro waard. We gaan daar zorgvuldig mee om. De openbare ruimte heeft geen oneindige levensduur. Door het intensief gebruik moeten we gemiddeld eens per 25 jaar onderdelen vervangen. Dit varieert per onderdeel. Zo gaat een verkeersbord zo’n 10 jaar mee, terwijl het riool een levensduur heeft van wel 80 jaar. Als iets oud, versleten, kapot of onveilig wordt, bepalen we altijd of we iets verwijderen of vervangen. Als vervanging nodig is, proberen we om zoveel mogelijk te hergebruiken. Dit draagt bij aan een duurzamere omgeving voor toekomstige generaties.

Wat is circulariteit?

Om de openbare ruimte op orde te houden gebruiken we veel grondstoffen. Zoals asfalt, stenen, maar ook metaal voor de lantaarnpalen, etc. De voorraad grondstoffen in de wereld is niet oneindig. We streven er daarom naar om materialen opnieuw te gebruiken. Dat betekent dat wanneer iets oud is, we het recyclen of gebruiken voor het maken van nieuwe dingen. Op deze manier verminderen we afval en hebben we minder nieuwe materialen nodig. Duurzaamheid en circulariteit hebben niet als doel geld te besparen, maar om de druk op onze kostbare natuurlijke hulpbronnen te verminderen.

Wat betekent dit voor u?

Als er in uw buurt vervangingen of herstelwerkzaamheden plaatsvinden, streven we ernaar om materialen te hergebruiken. Dit kan betekenen dat oude materialen een nieuw leven krijgen in uw directe omgeving. Hier zijn een paar voorbeelden van wat we doen:

Grond die vrijkomt wordt opgeslagen in ons gronddepot en later weer gebruikt voor projecten.

Bij herinrichtingen gebruiken we vrijkomende stenen voor het maken van parkeervakken.

Oude brugdelen worden teruggeplaatst in nieuwe bruggen.

We maken asfalt schoon, zodat we bij vervanging minder nieuw asfalt hoeven te kopen;

We hergebruiken verkeersborden.

Een deel van ons hout gaat naar Stichting Stadshout; die maakt er nieuwe gebruiksgoederen van zoals borrelplanken of kaarsenstandaards.

Bij onze gemeentewerven bewaren we gebruikte materialen die we later gebruiken voor herstelwerkzaamheden. Bovendien zijn we aangesloten bij DuSpot, een platform waar we ‘tweedehands’ materialen worden gekocht en verkocht. Een soort Marktplaats dus. Als hergebruik niet mogelijk is, kiezen we voor nieuwe materialen.

Rijksdoelstellingen

Nederland streeft ernaar om in 2050 een volledig circulaire economie te zijn. De openbare ruimte heeft het potentieel om een belangrijke rol te spelen in het behalen van deze doelstellingen. Lees meer op de website van Rijksoverheid.