Aan het college van B&W,

Vanuit diverse betrouwbare bronnen hebben wij vernomen dat op de Driesprong In Rosmalen de beoogde herinrichting door de bouw van een waterfontein op korte termijn plaats gaat vinden. Aanvankelijk zou op 8 mei jl. worden gestart met de werkzaamheden.

Blijkbaar heeft de bouw van de fontein en de herinrichting daardoor van de Driesprong een grote impact op aanpalende winkels en horecazaken met hun terrassen.

Er dienden door de aannemer bouwhekken geplaatst te worden die in eerste instantie geen impact zouden hebben op de bereikbaarheid van de omliggende woningen en winkels/horeca. Nu blijkt die impact weldegelijk groot te zijn en is er vanuit de ondernemers om nu te bouwen weerstand ontstaan.

Blijkbaar heeft de bouw van de fontein een grote impact op de herinrichting van de Driesprong en hebben de omliggende winkels en horecazaken met hun terrassen daar met de aankomende zomermaanden veel hinder van. Sommige terrassen zouden niet eens meer open kunnen gaan doordat de bouw mogelijk veel meer consequenties heeft dan voorzien. Blijkbaar wil de aannemer op basis van die gevolgen nu de fontein niet bouwen vanwege de kritiek en de impact op de horeca en winkels.

Op zaterdag 29 juni a.s. zou na uitvoerig testen van de dan beoogde gebouwde fontein met de waterspuwers officieel worden geopend.

Tot slot zou uit navraag door ons blijken dat er met de ondernemers niet is gecommuniceerd over de impact en gevolgen en de bouw van de fontein.

Wij hebben de volgende vragen:

• Kunt u exact aangeven wat de juiste reden is dat de fontein nu niet gebouwd gaat worden?

• Waarom plant u nu ,tijdens de aankomende zomermaanden wanneer de terrassen optimaal gebruikt worden en de horeca dan o.a. zijn geld dient te verdienen, de bouw van de fontein? Is hier wel goed over nagedacht?

• Wanneer vindt de bouw van de fontein nu plaats? Wat ons betreft plant u dat in het najaar

als de zomer voorbij is en de terrassen weer minder druk bezocht worden. Kunt u zich in

onze redenering vinden?

• Waarom heeft u niet met de ondernemers van het plein gecommuniceerd wat de impact, de gevolgen en de bouw van de fontein zou zijn of dat er überhaupt een fontein zou komen?

Joep Gersjes, fractievoorzitter VOOR Den Bosch.