Een goede handhygiëne is belangrijk om de verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Maar hoe goed wassen mensen hun handen eigenlijk? GGD Hart voor Brabant vroeg de leden van haar gezondheidspanel naar hun handhygiëne. 77% geeft aan hun handen goed te wassen. En 62% doet dat nu beter dan voor corona.

Ruim driekwart wast zijn handen goed

Ruim 3400 panelleden namen in april 2024 deel aan het onderzoek. De meeste deelnemers vinden handen wassen belangrijk. Na het zien van een factsheet van het RIVM beoordeelt 77% van de deelnemers dat ze hun handen goed wassen. Panelleden wassen het vaakst na een grote boodschap (93%), als de handen vies of plakkerig zijn (86%), of na contact met rauwe vis of rauw vlees.

Betere handhygiëne door corona

Tijdens de coronapandemie was er veel aandacht voor handhygiëne. Veel deelnemers aan het panelonderzoek (62%) geven aan dat zij na de coronapandemie hun handen vaker en/of beter zijn gaan wassen. Ook gewoonten bij hoesten of niezen zijn flink veranderd. Vóór corona was hoesten met de hand voor de mond heel normaal, nu hoest driekwart in de elleboog of arm.

Wat kan er beter?

De handen alleen afspoelen met water heeft niet zoveel zin, dus zeep maar lekker in. Uit het panelonderzoek blijkt dat niet iedereen de handen wast na neus snuiten, hoesten in de handen, vóór het eten, of bij het verzorgen van zieken. Een klein deel van de deelnemers gebruikt een stoffen zakdoek. Deze mag aan het einde van de dag vaker in de was.