Zondag 23 juni roeren de gilden massaal en uitbundig de trom en laten hun vaandels zwaaien. Maar liefst 13 gilden uit de Regio komen met ruim 250 gildenleden bijeen in Rosmalen. Dit gebeurt bij gelegenheid van de jaarlijkse kringdag van Gildenkring Hoge Schuts die op toerbeurt dit jaar gehouden wordt door het Gilde St. Catharina – St. Joris.

In de ochtend zal er om 9.30 uur een Gildemis gehouden worden. In deze H.M. zal de Eed van Trouw worden afgelegd aan het kerkelijk gezag. Direct na de gildemis zal de Erewijn geschonken door het gemeentebestuur van ’s-Hertogenbosch in het Parochiecentrum, gelegen naast de Lambertuskerk.

Vanaf 11.30uur vertrekken de gilden in optocht door het centrum naar het Gildeplein. Daar wordt de Eed van Trouw afgelegd aan de wereldlijke overheid. Het Callistus Ensemble speelt daar het Wilhelmus en deze wordt gevolgd door een massale vendelgroet.

De meest markante foto levert de zgn. Brabantse Opmars op, die daar om 12.15uur plaats vindt.

Brabantse Opmars wat is dat?

Over de volle breedte van het feestterrein staan alle deelnemende gilden zij aan zij opgesteld. Op de voorste rij staan alle tamboers met hun koperen gildentrommen. Op de tweede rij de vaandrigs met hun gildenvanen met daarop vaak de patroonheilige van het gilde afgebeeld. Sommige vaandrigs zijn te paard. Daarachter de koningen met hun kazuifels vol blinkend gildenzilver. Dit koningszilver is zeer kostbaar en vaak eeuwenoud. Op de kazuifels hangen schilden die al van vóór 1450 dateren. Na de koningen stellen de vendeliers zich op. Bij een centraal commando treedt de gehele stoet massaal over de volle breedte naar voren. Vervolgens verspreiden de vendeliers zich over het hele toernooiveld en brengen het Vendelgebed voor God, Koningin en Vaderland.

In de middag vervolgd het programma zich aan de Empelseweg 7 waar de gildebroeders en gildezusters de onderlinge strijd aangaan in het trommen, vendelen, bazuinblazen en het jeu de boulen. De koningen, keizers en jeugdkoningen zullen strijden om de dagtitels middels het befaamde vogelschieten.

U bent op 23 juni in ieder geval van harte welkom.

Met vriendelijke gildengroeten,Francois van Hirtum

Hoofdman St. Catharina – St. Joris Rosmalen en tevens

Hoofdman van Gildenkring “Hoge Schuts”