Alweer 5 jaar geleden werd de eerste Lokale Goededoelengids© in Nederland gepresenteerd in het Stadhuis van ’s-Hertogenbosch. Sindsdien is er in ‘s-Hertogenbosch veel tot stand gebracht: onderzoek naar de veerkracht van het Bossche gemeenschapsleven; publiekscampagne STEUN LOKAAL!; Lokale Goededoelendagen ’s-Hertogenbosch; promotie donatieknop én elke twee weken een speciale rubriek over lokale goede doelen in de Bossche huis-aan-huis krant.

Afgelopen voorjaar zijn de effecten van de Lokale Goededoelengids© zichtbaar geworden door 132 jaarverslagen van in de gids opgenomen organisaties te onderzoeken en analyseren. De resultaten zijn boven verwachting. Zowel de particuliere als zakelijke giften zijn na de presentatie van de Lokale Goededoelengids ’s-Hertogenbosch met 125% gestegen, een prachtig resultaat!. Zeker omdat in dezelfde periode in heel Nederland de giften met 5% zijn gedaald.

Donatie- en fondsenwerving is seizoensarbeid: in het voorjaar zaaien, in de zomer onderhouden en in het najaar, nu dus, oogsten. Stichting Goede Doelen ‘s-Hertogenbosch roept lokale goededoelenorganisaties op deel te nemen aan de publiekscampagne STEUN LOKAAL!

Dank aan onze oprichters, vrijwilligers, partners en donateurs!