Nieuws

Zomerbediening bruggen en sluizen uitgesteld

Op woensdag 1 april start het vaarseizoen. Op deze datum start normaal ook de zomerbediening van beweegbare bruggen en sluizen in onze gemeente.

Vanwege de coronamaatregelen zijn watersport- en havenverenigingen gesloten. Daarnaast is, vanwege de coronacrisis, landelijk een tekort aan bedienend personeel. Dat is ook het geval in onze gemeente. Wij hebben de zomerbediening daarom uitgesteld tot in ieder geval 1 mei.

Gevolgen voor pleziervaart

Tot in ieder geval 1 mei bedienen we de bruggen en sluizen conform het winterregime. Dit betekent:

geen bediening van sluis 0 (i.p.v. 3 keer per week)

geen bediening van sluis Engelen op zon- en feestdagen

Scheepvaart

We hebben een calamiteitenplan om sluis Engelen, de Dungensebrug en de Industriehavenbrug zolang mogelijk beschikbaar te houden voor de scheepvaart. Sluis Engelen heeft de hoogste prioriteit in verband met bevoorrading van bedrijven en wordt van maandag t/m zaterdag bediend.