Nieuws

Sinterklaas als filmster

Dit jaar komt er een film van Sinterklaas! Alle kinderen in ’s-Hertogenbosch kunnen de komst van de goedheiligman zien via Dtv Den Bosch. De film vervangt de intocht zoals we die eerder kenden. De Sint wil graag een coronaveilige intocht. Voor alle bezoekers die hem willen verwelkomen in onze gastvrije gemeente, voor de pieten en hemzelf.

De afgelopen periode hebben we – door de noodzakelijke beslissing van het wegvallen van de intochten – gekeken welk alternatief we kunnen bieden. We denken een passend alternatief gevonden te hebben in de vorm van een speciale Sint-Nicolaasserie in onze gemeente.

De serie van zes afleveringen – die in z’n geheel een korte film is – wordt opgenomen in verschillende wijken en dorpen van onze gemeente. Vanaf midden november tot begin december worden wekelijks de afleveringen eerst aangeboden aan alle kinderopvangorganisaties en basisscholen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Zij kunnen die aflevering dan overdag met de kinderen en leerlingen bekijken. Dat kan bijvoorbeeld klassikaal of met verschillende groepen tegelijk.

De film vervangt de officiële intochten in ‘s-Hertogenbosch. Dat hebben we besloten in goed overleg met de zes comités (Empel, Engelen, ’s-Hertogenbosch, Rosmalen, Vinkel en Nuland). Net als de keuze om afscheid te nemen van de donker geschminkte piet. Deze verandering wordt ook van harte onderschreven door kinderopvang en primair onderwijs in ’s-Hertogenbosch.

De pieten die te zien zijn in de film, zijn verschillend. Het mag variëren van schoorsteenpieten tot een volledig geschminkte piet. Maar het zijn andere dan donker geschminkte pieten.