“IK ZAL ZEGENEN WIE U ZEGENEN”

Op woensdag 24 april is er in Den Bosch een studieavond met ds. Oscar Lohuis, spreker voor Christenen voor Israël.
Het onderwerp waarover hij spreekt is: Ik zal zegenen wie u zegenen.
De bijeenkomst vindt plaats in de Evangelische Gemeente Parousia, s-Gravesandestraat 1b in Den Bosch.
De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Het is vreemd om te beweren dat God Israël pas zou kunnen gebruiken en zegenen wanneer zij zich zouden hebben bekeerd.
Gods genade hangt niet af van de gehoorzaamheid van mensen, zegt voorganger en evangelist Oscar Lohuis.
Ook na de komst van Jezus worden volkeren geoordeeld op grond van hun houding ten opzichte van het Joodse volk.
Kom je aan Israël dan kom je aan Gods kanaal van zegen voor deze wereld, dan kom je aan Zijn plan om deze wereld te verlossen.

Lohuis ziet een verband tussen hoe het met volkeren gaat en de houding die zij hebben aangenomen ten opzichte van het Joodse volk.
God zei tegen Abraham: Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. (Gen. 12:3)

ACHTERGROND SPREKER
Ds. Oscar Lohuis was in het verleden verbonden aan de baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord.
Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar.
Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen. Lohuis: "De tijd waarin wij nu

als Kerk van Jezus Christus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israël in Gods reddingsplan voor deze wereld."