De coalitie die bestaat uit Water Natuurlijk, CDA en Geborgden heeft overeenstemming bereikt over het bestuursakkoord ‘Waterbewust samen werken met Water’ en de financiële uitgangspunten voor de komende bestuursperiode 2019-2023.

Belangrijkste overeenkomsten zijn o.a,er voor zorgen dat Oost Brabant voldoende beschermd wordt tegen overstromingen.
Problemen met droogte te voorkomen en te zorgen voor natuurlijk, gezond en schoon water.
Bescherming tegen overstromingen vanuit de Maas vergroten
met het oog op de klimaatverandering en de klimaatadaptatie wil het waterschap koploper zijn in de verduurzaming.

Met dit akkoord voor de komende 4 jaar laat waterschap Aa en Maas zien, dat ze ‘waterbewust samen willen werken met water’.