Dit jaar vertrok de traditionele bidtocht om 13.00 uur vanaf de Sint Jan door de Bossche binnenstad.
Het eeuwenoude beeld van de Zoete Lieve Vrouw werd gedragen door de leden van de Broederschap van OLV van Den Bosch.
Gilden zorgde voor muzikale begeleiding tijdens de tocht , terwijl de zangers van de Schola Cantorum van de Sint-Jan passende liederen zingen.

Tijdens deze processie loopt ook de bisschop van Den Bosch, Mgr. de Korte, plebaan Blom van de Sint-Jan en andere priesters, samen met leden van Maria-Broederschappen uit o.a. Delft, Roermond, Weert en Mechelen.

Het Broederschap besloot vorig jaar om de bidtocht te vervroegen naar 13.00 uur, zij hoopt(e) daarmee op meer deelnemers en publiek langs de route dan gebruikelijk, tijdens de processies die voorgaande jaren om 19.00 uur vertrokken vanaf de Sint Jan.