Veel geregel is er vooraf gegaan en lang naar uitgekeken, maar op zaterdagavond 29 juni is het eindelijk zover: een gezamenlijk optreden van cliënten met een verstandelijke handicap en een aantal bekende artiesten. Kanjers in Concert, een samenwerking tussen Harmonie Oude Post en Cello, heeft ruim zeshonderd belangstellenden naar het Theater aan de Parade getrokken.

De Kanjers speelden en zongen op deze avond of dirigeerden het orkest en konden rekenen

op een oorverdovend applaus na hun optreden. Ook het optreden van John de Bever

zorgde voor veel reacties uit het volop aanwezige publiek.

De avond werd afgesloten met een after party disco, twee Dj’s en nog enkele artiesten.