Na een slopend ziekbed is donderdag 4 juli 2019 onze betrokken en zeer gewaardeerde vrijwilliger Arnold de Veer, op 64 jarige leeftijd overleden.

Arnold of Nol zoals velen hem noemden, was belangrijk voor Heemkundekring Rosmalen, hij was een echte teamplayer, samen met andere vrijwilligers werden de doelen bepaald en dan gingen ze er voor. Arnold had een onvoorwaardelijke inzet, altijd bereid om te helpen, alles werd aangepakt.

Ongeveer 20 jaar geleden is Arnold lid en vrijwilliger geworden van Heemkundekring Rosmalen. Hij was in het dagelijks leven archivaris bij Van Lanschot, zijn vakkennis kwam natuurlijk goed van pas. Arnold is ook de grondlegger van het Rosmalens bidprentjes-archief, jarenlang heeft hij thuis duizenden bidprentjes uitgezocht.

Wij wensen zijn vrouw Margriet, hun kinderen Ilse met Jeroen en Janneke met Martijn heel veel sterkte de komende tijd, mogen de vele mooie herinneringen aan Nol hierbij een troost zijn.

Namens bestuur, vrijwilligers en leden

Heemkundekring Rosmalen

Rien van den Broek, voorzitter