Het digitaal doen van een geboorteaangifte is het afgelopen jaar bijzonder populair gebleken in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Maar liefst 80 procent van alle geboorteaangiften gebeurt op dit moment online. Voor het college is dat voldoende reden om verder te bouwen op het succes hiervan en ook de aangiften vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis voortaan digitaal te doen.

Tot 1 januari 2020 schreef de wet voor dat een geboorteaangifte altijd moest worden gedaan bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Sinds die datum kan een geboorteaangifte ook digitaal. Dat veel jonge ouders dat prettig vinden, bleek al meteen in de eerste maand. In de gemeente ’s-Hertogenbosch gaf in januari 2020 de helft van de ouders hun pasgeboren kind aan via de digitale weg.

Het collegebesluit betekent ook dat het geboorteloket in het Jeroen Bosch Ziekenhuis na de coronapandemie niet meer opnieuw geopend wordt. We doen dit in goed overleg met het ziekenhuis. Door corona was het loket al sinds februari 2020 gesloten. Het blijft wel gewoon mogelijk om geboorteaangifte te doen in het Stadskantoor en in Perron3 in Rosmalen.

In de gemeente ’s-Hertogenbosch worden ieder jaar zo’n 3.000 baby’s geboren. Voor niet alle geboorten is digitale aangifte mogelijk. Als bijvoorbeeld de ouders niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, moet de aangifte op de Stadskantoor worden gedaan. Het gaat daarbij om zo’n 200 aangiften per jaar.