We werken aan een bereikbare gemeente waar het prettig leven, wonen en werken is. Aan een gemeente met slim en schoon vervoer voor iedereen. Gelukkig gaan steeds meer mensen elektrisch rijden. Dat stimuleren en faciliteren we. Bijvoorbeeld door te zorgen voor openbare laadpalen in wijken, op werklocaties en in parkeergarages.

U kunt meedenken over de locaties van de laadpalen in uw wijk. Tenslotte kent u de wijk als geen ander. Via een digitale kaart op www.denbosch.nl/laadpalen kunt u de komende zes weken reageren op voorgestelde locaties en zelf locaties voor laadpalen toevoegen.

Met uw inbreng verbeteren we de kaart voor toekomstige laadplekken. Op basis daarvan komen er – afhankelijk van de behoefte – steeds meer laadpalen op de vastgelegde locaties. Daarbij zorgen we ervoor dat er evenveel parkeerplekken blijven, passend bij het aantal elektrische en brandstofauto’s (benzine en diesel).