Op bedrijventerrein De Rietvelden komen 3 windmolens, waarvan er al 2 geplaatst zijn en 1 komt er ook nog langs de A59 waarvan de werkzaamheden door ROS TvKrant gevolgd zullen worden.

Een windmolen bestaat uit 6 torendelen die rond zijn en taps toelopen; het onderste deel is 5 mtr breed en bevat een toegangsdeur, terwijl het bovenste deel met 3 mtr bovenaan smaller is, terwijl de 3 wieken ieder 60 mtr lang zijn.

Windmolens zijn molens die de bewegingsenergie van de lucht (wind) omzetten in rotatie-energie van de wieken, die nuttig kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het opwekken van elektriciteit of het malen van graan.

Tekst en foto’s Ted van der Loo