’s-Hertogenbosch wil een duurzame gemeente zijn. Een van de maatregelen om dit te realiseren is het zaaien van granen- en bloemenmengsels op akkerranden. De gemeente heeft, net zoals andere gemeenten, meerdere hectares grond in bezit. Deze grond wordt ingezet om grote projecten binnen de gemeente (mede) mogelijk te maken.

We hebben de boeren, op vrijwillige basis, verzocht om de akkerranden langs fietspaden, wegen en waterlopen in te zaaien met een granen- en bloemenmengsel. Dit jaar hebben 17 boeren een akkerrand ingezaaid met een granen- en bloemenmengsel. Alle deelnemende boeren kregen een insectenhotel cadeau.

De bloemranden zorgen niet alleen voor een kleurrijk landschap. Ze stimuleren ook de biodiversiteit, zowel boven als onder de grond. Zij voorzien insecten en vogels van voedsel en schuilgelegenheid. Bovendien zorgen akkerranden voor minder af- en uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen.