In Hintham-Zuid zijn de vakmensen van ‘Heijmans’ begonnen met het vervangen en/of verplaatsen van 44 straatlantaarns door LED verlichting hetgeen enkele weken in beslag zal nemen.

Het straatdorp Hintham is voor het eerst genoemd in 1278 en de bebouwing begon in 1300 en in 1910 kreeg men een eigen kerk en ontstond Kerkdorp Hintham.
De ontwikkeling van Hintham-Zuid, vroeger beter bekend als het “Jan Heijmansdorp”, genoemd naar de oprichter van wat nu een van de grootste aannemers van Nederland is, is begonnen in de jaren ’60 van de vorige eeuw.
De ophoging geschiedde met zand vanuit de afgraving ‘De Stenen Kamer’, zand en slib uit de “Het Heijmansgat” en ook uit rivier de Aa, waarmee de wijk plus minus 6 meter werd opgehoogd.

Tekst en foto’s Ted van der Loo