Verbeteren van de veiligheid en de veiligheidsgevoelens van inwoners. Voor iedereen een groot goed om prettig te wonen. Dit vraagt om maatwerk per wijk. We gaan hiermee aan de slag met inwoners en organisaties in de wijken Zuid, Oost en Hintham. We deden dit al eerder in alle wijken en dorpen. Na Zuid, Oost en Hintham gaan we nog aan de slag in Muntel, Vliert, Orthenpoort en Binnenstad.

We nodigen inwoners uit om een korte vragenlijst in te vullen. Deze staat op www.s-hertogenbosch.nl/veiligheidsplan.

Wanneer de resultaten bekend zijn, komen er bijeenkomsten over wat er speelt in elke buurt. Inwoners zien wat het onderzoek zegt over de veiligheid in hun wijk. Ze kunnen dit aanvullen met hun eigen beleving en ervaringen. Zo kunnen de gemeente en de politie samen met inwoners bepalen waar met voorrang aandacht naartoe moet.