Biologische bloembollenproject Boschveld

Tuindersvereniging VELT gaan een veld biologische bloembollen planten in Boschveld op woensdagmiddag 3 nov.

Een initiatief van de provincie Noord-Brabant en ecologische tuindersvereniging VELT, hiermee willen we de aandacht vestigen op de duurzame (gifvrije) teelt van bloembollen, deze markt is slechts 0,03% (!) van alles wat er omgaat in de bloembollenteelt.

De rest maakt dus nog gebruik van gif b.v. om schimmelziektes te weren maar ook om onkruiden weg te houden. Een manier van werken die zorgt voor het uitsterven van bijen en andere insecten die noodzakelijk zijn voor onze voedselvoorziening.

Voor meer informatie Hannie 06-11 62 59 03