De Leijgraaf en het Koning Willem I College verder als één organisatie

Minister akkoord met fusie Brabantse mbo-instellingen

De Leijgraaf en het Koning Willem I College gaan fuseren! Sinds eind vorig jaar doen de twee Brabantse mbo-instellingen De Leijgraaf (Meierijstad, Oss, Cuijk) en het Koning Willem I College (’s-Hertogenbosch) onderzoek naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke toekomst.

Op 12 oktober 2021 kwam het akkoord van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de voorgenomen fusie. Dat betekent dat het Koning Willem I College en De Leijgraaf per 1 januari 2022 bestuurlijk gaan fuseren.

Vanaf het schooljaar 2022 – 2023 worden de organisaties samengevoegd tot één onderwijsinstelling en zal de naam ‘Koning Willem I College’ aan de gevels prijken.