Opening Computerhuis Oost

De werkgroep Computerhuis Oost is per 1 oktober 2020 vanuit een burgerinitiatief opgericht als een non-profit vereniging. Door de corona is het er echter nog niet van gekomen om een officiële opening te houden. Een goede reden om het Computerhuis feestelijk te openen.

De opening van het Computerhuis Oost na verruiming van de corona regels is een bijzonder moment en daarom nodigen wij jullie uit tot het bijwonen van de feestelijke opening.

De opening zal op donderdag 2 december 2021 om ongeveer 15.30 uur plaatsvinden op ludieke wijze door onze wijkmanager van de Gemeente ’s-Hertogenbosch Paul Hilligers.

Wie zij wij?

Het Computerhuis is een vrijwilligersorganisatie die zich specifiek toelegt op het verbeteren van de digitale vaardigheden van de Bosschenaren en speciaal voor de kwetsbare groep. Een groep die vaak langs de zijlijn staat en onvoldoende kan meedoen in onze samenleving.

Individuele ondersteuning, kleine stapjes maken, maatwerk met veel ruimte voor oefenen en herhalen sluiten in deze tijd het beste aan. Dit alles in een rustige, vriendelijke en gratis toegankelijke omgeving waar tijd en aandacht is voor elkaar.

Hoe?

Op behoefte toegesneden cursussen en workshops, Les op Maat voor bewoners die geen klassikale ondersteuning kunnen volgen. En Vrije Inloop op maandag- en woensdagochtenden waar iedereen vrij kan binnen lopen.

Naast de educatieve functie helpen we mensen aan een gratis tweedehands pc. Mensen die geen computer kunnen kopen en op bijstand niveau leven kunnen via wijkpleinen en andere sociale organisaties bij het Computerhuis Oost in aanmerking komen voor een gratis tweedehands gedoneerde pc of laptop.