Enkele weken geleden hebt al u kennis gemaakt met schaapsherder John Sterrenburg uit Hintham, die de zorg heeft over 450 schapen, veel lammetjes en zijn border-collie’s en veel mensen hebben een te romantische gedachte over dit vak, maar het is gewoon hard werken.
Zo zullen Erwin v.d. Westen en Joan v. Mook er ook wel over denken die de zorg hebben over 700 schapen en meer dan 100 lammeren in het buitengebied van Maliskamp en zijn de hele dag bezig en begint met de inspectie van de dieren en kijken of ze niets mankeren.
Het waterschap zet schaapskuddes in om gericht dijken te begrazen en omdat op sommige gedeelten van de dijk het steil en lastig is om te maaien, wordt er dan gekozen voor een schaapskudde.
Tekst en foto’s Ted van der Loo