Radio Maria brengt vanaf 17 januari een nieuw programma ‘de Pius podcast’. De podcast wordt verzorgd door Theo Parlevliet en is gewijd aan de geschiedenis van Kerk en wereld gedurende de twintigste eeuw. De podcast zal niet alleen over hoofdpersoon Pius XII gaan, tal van andere thema’s zullen in de toekomst volgen.
Paus Pius XII
We beginnen de podcast met een aantal afleveringen waarin het handelen en spreken van paus Pius XII tijdens de Tweede Wereldoorlog centraal staan. Een belangrijke vraag die beantwoord gaat worden luidt: hoe kan het dat een paus die bij zijn dood in 1958 ook in de niet-katholieke wereld bijna unaniem geprezen werd, in de decennia erna vaak het voorwerp werd van een uiterst negatieve, soms zelfs inktzwarte beeldvorming.
Het debat rondom Pius wordt geplaats in het bredere kader van de Koude Oorlog, van de grote verschuivingen die zich na 1960 hebben voltrokken in de historische beeldvorming over de Tweede Wereldoorlog én van de roerige kerkgeschiedenis van na het Tweede Vaticaans Concilie.
Beluister ‘De Pius Podcast’ vanaf 17 januari 2022 bij Radio Maria, elke maandag om 14:00 uur en 22:45 uur, op de dinsdag om 04:30 uur.
Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation dat 24 uur per dag, 7 dagen per week uitzendt. Te beluisteren via DAB+ en internet (website en de RM-app).
Radio Maria Nederland maakt deel uit van de World Family of Radio Maria (Wereldfamilie), een overkoepelende organisatie voor meer dan 86 Radio Maria stations wereldwijd.