Het pleintje op de hoek van de Brouwerijstraat en de Korte Venstraat ook wel de “rotonde” genoemd is de afgelopen weken door de stratemakers van Roy Verstegen aangepast.
Storende factor was dat veel automobilisten hun auto keerden door rond de boom te rijden en dat was niet de bedoeling van het pleintje. Ook nu nog zie je auto’s er in rijden wat eigenlijk niet meer mogelijk is.
Tekst en foto’s Herman Hubers