Om snel voor meer betaalbare en kwalitatief hoogwaardige woningen te kunnen zorgen, krijgt de gemeente ‘s-Hertogenbosch een extra financiële bijdrage van ruim 5 ton van het Rijk voor flexwoningen.
Het gaat om het project Flexwonen Belgeren in de wijk Maaspoort. De bijdrage komt uit de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen.
44 flexwoningen in de Maaspoort
Aan de Belgeren bouwt woningcorporatie BrabantWonen 44 flexwoningen.
Deze verhuren ze aan reguliere woningzoekenden voor maximaal 10 jaar.
De oplevering van de flexwoningen is gepland in 2023 en de voorbereidingen voor de bouw zijn inmiddels gestart.
Ook voor het project Stek in de Groote Wielen hebben we subsidie aangevraagd bij het Rijk.
Het gaat dan om 200 flexwoningen, verdeeld over 12 erven.
Binnenkort horen we of we ook voor deze woningen subsidie ontvangen.
Voorloper in flexwonen

Het is geweldig wonen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Maar ook in onze gemeente is het voor veel inwoners steeds moeilijker om een passende en betaalbare woning te vinden.
Daarom zet de gemeente stevig in op meer betaalbare woningen met bijbehorende investeringen en scherpe keuzes.
Voor het versnellen van de woningbouw stelt de gemeente locaties beschikbaar voor meer flexwoningen.
In samenwerking met de woningcorporaties komen daar flexwoningen van hoge kwaliteit.
Deze zijn bedoeld voor alle reguliere woningzoekenden.
De gemeente ‘s-Hertogenbosch is inmiddels een landelijke voorloper als het gaat om flexwonen.