Op allerlei manieren probeert de parochie Maria nieuw leven te blazen in de Bossche Sint Cathrien. Het is een kerk met veel mogelijkheden. Komende weken zijn er drie speciale activiteiten:

Ochtendgebed op maandag 7:30 uur:

Voor vroege vogels organiseren pastoraal werker Johanneke Bosman en pastoor Paul Janssen op de maandagen in de advent een ochtendgebed om 7:30 uur. Een bijna donkere kerk, wat kaarsen aan, samen bidden om de dag fris te beginnen. Het ochtendgebed is nog op maandag 5, 12 en 19 december.

Wereldlichtjesdag – zondag 11 december 18:45 uur:

Wereldwijd worden op de tweede zondag van december om 19:00 uur kaarsen aangestoken voor kinderen die op welke leeftijd en om welke reden dan ook zijn overleden. Zo gaat  -langs alle tijdzones- het licht de wereld rond. Een prachtige gedachte. Wij sluiten ons als parochie hier graag bij aan. De viering is een tweeluik. Het eerste deel is meer bezinnend, met gedichten en muziek (verzorgd door Frank en Mariëlle Bosman). Om 19:00 uur ontsteken we lichtjes en is er gelegenheid voor wie dat wil om de naam van een kind te noemen

Kerst Sing-in – zaterdag 17 december 19:00 uur:

Samen zingen is heerlijk! Samen kerstliedjes zingen is nog leuker. Dat kan op zaterdag 17 december in de Sint Cathrien. Samen gaan we op weg naar Kerstmis in een hartverwarmend samenzijn. De samenzang van advents- en kerstliedjes wordt begeleid door organist Willem Hörmann en dirigent Richard Meulendijk. Ook Mariëlle en Frank Bosman zullen enkele fraaie liederen zingen. Kom meezingen!