Ook dit jaar stelt CV de Bambergers je in de gelegenheid om op de donderdag voor carnaval deel te
nemen aan de Bambergers Lunch Bridge Drive waarvan het batig saldo ten goede komt aan de
organisatie van “Veur altijd jong”, de twee door de Bambergers georganiseerde avonden voor senioren Oeteldonkers die dit jaar gehouden worden op donderdag 16 en vrijdag 17 februari.

De eerste 10 Lunch Bridge Drives werden gehouden onder de bezielende leiding van Harry Damen
die ons helaas op 8 november 2020 is ontvallen.
Gelukkig voor alle bridge liefhebbers zijn Tini Kurvers en Léon Reijner bereid gevonden het stokje van
hem over te nemen zodat de CV de Bambergers dit jaar voor de 11e maal de Lunch Bridge Drive kan
houden. De 11e, dat is voor CV de Bambergers reden voor een extra feestje! Opgeven voor deze
Lunch Bridge Drive geschiedt via het sturen van een mail naar bridgedrive@veuraltijdjong.nl  met
daarbij de vermelding van de namen van beide spelers.
De kosten voor deelname zijn € 66,66 per paar. Dit bedrag dient te worden overgemaakt naar de
rekening van Carnavalsver. De Bambergers IBAN NL36 INGB 0003 0646 69 onder vermelding van
“Bridgedrive 2023”. De inschrijving is pas definitief zodra dit bedrag ontvangen is door CV de Bambergers.
Bij deze Lunch Bridge Drive worden 6 ronden van 4 spellen topintegraal gespeeld. Tijdens de
muzikaal opgeluisterde pauze (ca. 13.00 uur) word je een lunch aangeboden en omstreeks 16.00 uur
zal er een overvloed aan prijzen uitgereikt worden. Naast een leuke bridgedag, ondersteun je door
deelname tevens het Bambergers Carnaval ‘’Veur altijd Jong’’.

Hoftheater der Amadeiro’s |  Amadeiro Allee (Parade), Oeteldonk  |  Onthaal om 10:00 uur met een kopje koffie en versnapering  |  Aanvang 10:30 uur