Maart is internationaal uitgeroepen tot darmkankermaand. Daarom vraagt de Maag Lever Darm Stichting deze maand extra aandacht voor darmkanker. Elke dag krijgen 33 mensen in Nederland de diagnose darmkanker. Daarmee is het één van de meest voorkomende kankersoorten

Wanneer darmkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, zijn er meer mogelijkheden om de ziekte te behandelen. Ook is er meer kans op genezing en op een betere kwaliteit van leven na de kanker. Juist daarom is mede op initiatief van de MLDS het bevolkingsonderzoek darmkanker (BVO) ingevoerd. Het Nederlandse Bevolkings Onderzoek spoort duizenden gevallen van darmkanker op en voorkomt zelfs één op de drie sterfgevallen door de ziekte. Het kan echter nog succesvoller. Daarom pleit de MLDS voor verlaging van de leeftijdsgrens van 55 naar 50 jaar.

Voor iedere Nederlander, ongeacht je leeftijd, is het raadzaam altijd zelf alert te zijn. Dit begint met achterom kijken na een toiletbezoek én bij het herkennen van de signalen van darmkanker. En om altijd naar de huisarts te gaan als je bloed bij je ontlasting hebt.

Daarom zeggen we tegen iedereen in Nederland: Listen to your guts! Want je spijsvertering vertelt je alles over je gezondheid. www.mlds.nl.