Bij een waardig leven hoort een waardig einde. Soms hebben mensen met dementie duidelijke opvattingen over de waarde van hun leven en ook over menswaardig sterven.
Soms is er een duidelijke vraag om euthanasie, om zelf over het levenseinde te beschikken.
Ondanks de wetgeving rondom euthanasie, blijkt euthanasie in de praktijk ingewikkeld.
Dit komt onder andere door een vermindering van de wilsbekwaamheid.
Deze avond gaan we over dit onderwerp in gesprek met Hans van Amstel-Jonker van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE).
Er is ook gelegenheid om uw vragen aan de gastspreker te stellen.

Gastspreker is: Dhr. H. van Amstel-Jonker van de NVVE
Praktische informatie:
Het Alzheimer Café vindt plaats in het restaurant van zorgcentrum Vivent De Hooghe Clock op de Klokkenlaan 85 in ‘s-Hertogenbosch.
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.
De toegang is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gespreksleiders: Marieke Soontiëns, psycholoog Vivent, 088 – 163 74 50 (secretariaat) en Ghis Boot, casemanager dementie, 06 – 22 99 50 76. Of kijk op de website van Vivent  www.vivent.nl