Zou u een deel van uw grote woning willen verhuren of verkopen aan een woningzoekende? Wilt u graag samen wonen op een manier waarbij u voor elkaar kunt zorgen en toch uw eigen ruimte heeft? Of zou u graag samen met een paar andere alleenstaanden een woning willen splitsen of delen? In ‘s-Hertogenbosch is dat binnenkort makkelijker.

Om het woningaanbod te vergroten gaan we woningsplitsing en verkameren stimuleren en faciliteren. Daarbij houden we nadrukkelijk grip op de woon- en leefkwaliteit. Daarnaast worden regels over wonen en parkeren in de verschillende bestemmingsplannen inhoudelijk voor de hele gemeente gelijk getrokken.

Voor wie?

Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen die graag meer gezamenlijk willen wonen, om voor elkaar te zorgen. Of over een aantal startende alleenstaanden, die na woningsplitsing wel een woning kunnen kopen in deze woningmarkt. Maar denk ook aan kamerverhuur voor studenten en andere jongeren die graag in onze gemeente willen (blijven) wonen. Of het splitsen van een grote gezinswoning, waar een oudere bewoner nog maar een klein deel van gebruikt.

Daarvoor zijn beleidsregels voor woningsplitsing en verkameren opgesteld. Dit in combinatie met een paraplubestemmingsplan voor een goede juridische borging. De regels gaan onder meer over de locatie van de woning, de nabijheid van andere splitsingen of kamerverhuurpanden, het aantal vierkante meters van de nieuwe woningen/kamers en het parkeren.

Vanaf 27-03-2023 liggen de concept beleidsregels en het ontwerp paraplu-bestemmingsplan 6 weken ter inzage.