Gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft de vergunning verleend voor het zonnepark Graafsebaan 123a in Rosmalen. Het plan van ontwikkelaar IX Zon, is het eerste van de acht geselecteerde zonnevelden die een vergunning heeft gekregen. In totaal zullen de acht plannen voor 50 hectare zonneveld in de gemeente zorgen. De bewoners krijgen bij realisatie van de plannen ook gelegenheid om financieel mee te participeren aan de zonnevelden.

3000 huishoudens

Het zonnepark nabij Graafsebaan 123a in Rosmalen zal een oppervlakte van 7,2 hectare (zo’n veertien voetbalvelden) beslaan en zal jaarlijks genoeg elektriciteit leveren voor zo’n 3000 woningen.

Nu IX Zon de vergunning binnen heeft is de volgende stap de Subsidie Duurzame Energie ++ bij Rijksoverheid aan te vragen. Deze is nodig om de bouw van het zonnepark te realiseren. Wanneer het zonnepark gebouwd is, kunnen bewoners uit de hele gemeente financieel tot 50% deelnemen aan het park. Dit kunnen ze doen door geld in te leggen via een obligatielening waarbij jaarlijks een rente wordt uitgekeerd. Voor bewoners nabij het zonnepark, die niet kunnen of willen investeren, is er een omgevingsfonds opgericht. Zo verdeelt de gemeente zowel de lasten als de lusten van duurzame energieprojecten met de bewoners.

Naast het zonnepark Graafsebaan zijn op dit moment nog zeven initiatieven bezig met het doorlopen van de haalbaarheidsfase. Hierin wordt ook ontwikkeld hoe bewoners financieel kunnen deelnemen aan een park.