De gemeente gaat meer ondersteuning en maatwerk bieden aan kinderen die gebruik maken van leerlingenvervoer. Leerlingen helpen om zelfstandiger naar school te reizen zorgt voor meer zelfvertrouwen en meer mogelijkheden in de toekomst. 

Leerlingenvervoer is er voor kinderen met een beperking of die naar een school moeten die ver uit de buurt ligt. Het recht op vervoer blijft hetzelfde, bijvoorbeeld wat betreft het aantal kilometers tussen huis en school. We gaan voortaan ook leerlingen helpen om zelfstandig te leren reizen. Samen met ouders en scholen kijken we wat mogelijk is. Ouders van kinderen voor wie zelfstandig reizen nu en in de toekomst niet mogelijk is, hoeven volgens de nieuwe regels niet meer elk jaar opnieuw een aanvraag te doen.

Op 4 juli besluit de gemeenteraad over dit nieuwe plan voor leerlingenvervoer.