Op 1 juli start het landelijke Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Ook in onze gemeente staan we hierbij stil. Op 1 juli vieren en herdenken we op het Stadhuis samen de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden. Iedereen de zich betrokken voelt bij dit onderwerp is welkom om het programma bij te wonen. 

In onze gemeente wordt al langer aandacht besteed aan Keti Koti, wat ‘ketenen verbroken’ betekent in het Surinaams. Bosschenaren die een Caraïbische achtergrond hebben en directe betrokkenheid voelen of nazaten zijn van tot slaaf gemaakten hebben hun eigen manier en moment om stil te staan bij dit pijnlijke en beladen deel van onze geschiedenis.

Voor ons als gemeente is dit een thema waar we niet eerder invulling aan gaven. Daarom werkten we samen met betrokkenen aan een waardige en gepaste invulling van Keti Koti op 1 juli. Een adviescommissie deed voorstellen waarover we met elkaar spraken en dat heeft geleid tot een gevarieerd programma. Met onder andere een plengoffer, muziek en toespraken van een  Bosschenaar met een Caraïbische achtergrond en de burgemeester.

De adviescommissie bestaat uit een groep van betrokkenen en nazaten van tot slaaf gemaakten uit onze gemeente. De meeste leden van de adviescommissie zetten zich actief in voor lokale vrijwilligers organisaties zoals Prisiri, Nos Baranka, Ons Poppetje en Wi Eygi Fasi. Ze besteden jaarlijks aandacht aan het koloniale verleden. Op de webpagina www.s-hertogenbosch.nl/herdenking staat een actueel overzicht van de activiteiten van de Bossche organisaties.