In het komend voetbalseizoen 2023/’24 gaan we werken met een voetbalvergunning bij betaald voetbalwedstrijden. FC Den Bosch, politie, Openbaar Ministerie en gemeente trekken hier samen in op. Met de vergunning ontstaat er een betere gezamenlijke voorbereiding van een voetbalwedstrijd. Dit helpt om de veiligheid rond voetbalwedstrijden beter te maken. En zo ongeregeldheden terug te dringen. Zodat betaald voetbal voor iedereen weer een feest wordt.

Burgemeester Jack Mikkers: “Want dat is wat iedereen wil; van voetbal kunnen genieten. Dat begint bij een gevoel van veiligheid en een sportieve voetbalbeleving.”

Tommie Van Alphen, directeur FC Den Bosch: “Met de partners overleggen we op een constructieve, gelijkwaardige manier én bovenal vanuit een gezamenlijk belang. Voor alle betrokken is het doel dat Stadion De Vliert synoniem wordt voor een veilige, open en gastvrije plek voor voetballiefhebbers, bestaand en nieuw publiek.”

Op dit moment geldt voor betaald voetbalorganisaties al een meldingsplicht voor voetbalwedstrijden. De voetbalvergunning regelt dat de organiserende partijen aan de voorkant intensiever gaan samenwerken. Dat gebeurt met een meer evenementenachtige benadering. Hierin worden alle veiligheidsaspecten in gezamenlijkheid en binnen een vaste structuur afgewogen. Dit zorgt voor overzicht en orde in de samenwerking.

Landelijke ontwikkeling

Steeds vaker hebben we te maken met ongeregeldheden bij betaald voetbalwedstrijden. Rond en in het stadion. Denk dan aan geweld en agressie tussen supporters, naar beveiligers en politie. Dit gaat vaak samen met vernielingen en illegaal vuurwerk. De prijs die we hiervoor als samenleving betalen is er. Want het verpest de beleving en vreugde van goedwillende supporters . En het legt een zware belasting op de politiecapaciteit.