Het Pioentje, je rijdt er vast wel een langs. De grote speeltuin aan de Pioenroosstraat, Tuinstraat en Edelweisstraat. Van verschillende kanten kwam steeds meer het verzoek of er niet wat aan de speeltuin gedaan kon worden. De toestellen zijn verouderd, scheef en smerig. Geen lust voor het oog of superkindvriendelijke speelwei. Een aantal betrokken buurtbewoners klom in de pen en heeft gezamenlijk de ideeën van kinderen uit de wijk op papier gezet en uitgewerkt. Het resultaat werd op de vorige tekening weergegeven. Hoe mooi zou het zijn als het zoiets zou worden? Een inclusieve speeltuin, voor alle kinderen uit de wijk. Droom naar daad.

Inmiddels ligt er een definitief concept en dit is in principe akkoord bevonden door buurtbewoners, gemeente ‘s-Hertogenbosch en de wijkraad. De planning is om in het najaar 2023 met de renovatie te beginnen.

Tot 15 juli kan er nog gereageerd worden en/ of wensen kenbaar gemaakt worden. Dit wil niet zeggen dat die ook meteen in het bestaande concept (zie onderstaande tekeningen) verwezenlijkt kunnen worden. De initiatiefnemers zullen deze in fase 2 gezamenlijk met de gemeente oppakken en bekijken op de uitvoerbaarheid.

Bron: Stichting Wijkraad ’t Ven